EN فا

روشهای شارژ و پرداخت

·       پرداخت سریع پیمان

در این سرویس این امکان به مشترک داده می شود که تمامی قبوض پایان دوره مشترک به طور خودکار از طریق بانک از حساب اعلام شده توسط مشترک برداشت می شود. 

مشترکین دارای حساب نزد بانکهای اقتصاد نوین، ایران زمین، انصار، پست بانک، حکمت، دی، سامان، سپه، سرمایه، شهر، ملت، ملی، مهر اقتصاد، مهر ایران و بزودی تمامی بانکها، می توانند، پرداخت خودکار قبوض را انتخاب و به عضویت این سرویس درآیند.

به عنوان مثال مشترک به شرکت آرین تل با استفاده از خدمات پرداخت سریع پیمان، اجازه می دهد که اگر موجودی شارژ به حد ۲0.0۰۰ ریال رسید، از حساب بانک ایران زمین اعتبار آن مشترک تا سقف ۵۰.۰۰۰ ریال افزایش یابد

 

  • ·       درگاه پرداخت

در زمان پرداخت صورتحساب میاندوره، پایان دوره ویا خرید بسته، امکان پرداخت اینترنتی با استفاده از درگاه های پرداخت، معرفی شده در پنل کاربری با استفاده از اطلاعات کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، فراهم گردیده

 

 

  • ·       کد دستوری

برای آگاهی از میزان بدهی قابل پرداخت در سیم کارتهای دائمی میتوان از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.

  • پایان دوره

1#*6*1*1*

  • میان دوره

2#*6*1*1*

 

و برای سیمکارتهای اعتباری  از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.

  • استعلام مانده حساب

1#*6*2*

  • افزایش اعتبار ار طریق شارژ عادی

2#*6*2*

  • افزایش اعتبار از طریق شارژ شگفت انگیز

3#*6*2*

  • افزایش اعتبار از طریق شارژ اضطراری

4#*6*2*