EN فا

لطفا با من تماس بگیرید

لطفا با من تماس بگیرید

با استفاده از این سرویس حتی زمانی‌که اعتبار مکالمه شما تمام شده و یا خط تلفن‌تان قطع شده، می‌توانید با دوستان خود ارتباط برقرار کنید.

معرفی

با این سرویس می‌توانید یک پیامک (SMS) رایگان به شماره مقصد ارسال کنید و از دارنده شماره بخواهید تا با شما تماس بگیرد. در این حالت پیامک زیر به دریافت کننده ارسال می‌شود:

 

*** استفاده از این سرویس برای تماس با سایر اپراتورها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

روش خرید و استفاده

روش استفاده متعاقبا اعلام میگردد

استفاده از این سرویس برای تمامی مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری امکان‌پذیر است.