EN فا

کارت های بانکی

مشترکین آربن تل می توانند با استفاده از کارت های بانکی خود و با استفاده از اتصال به درگاه های پرداخت نسبت به خرید شارژ یا پرداخت بدهی خود اقدام نمایند
  • ·       درگاه پرداخت

در زمان پرداخت صورتحساب میاندوره، پایان دوره ویا خرید بسته، امکان پرداخت اینترنتی با استفاده از درگاه های پرداخت، معرفی شده در پنل کاربری با استفاده از اطلاعات کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، فراهم گردیده