EN فا

از طریق USSD

مشترکین آرین تل می توانند از طریق کدهای دستوری زیر نسبت به خرید شارژ یا پرداخت صورتحساب خود اقدام نمایند

برای آگاهی از میزان بدهی قابل پرداخت در سیم کارتهای دائمی میتوان از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.
· کد های دستوری زیر به زودی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت

پایان دوره #1*1*1*6*
میان دوره 2#*1*1*6*

و برای سیمکارتهای اعتباری از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.

استعلام مانده حساب #1*2*6*
افزایش اعتبار ار طریق شارژ عادی #2*2*6*
افزایش اعتبار از طریق شارژ شگفت انگیز # 3*2*6*
افزایش اعتبار از طریق شارژ اضطراری #4*2*6*